WAŻNE

 • Przede wszystkim najważniejsze jest Państwa bezpieczeństwo
  i to zawsze jest stawiane na pierwszym miejscu;
 • Ilość osób biorących jednorazowo udział w wycieczce
  jest dostosowywana do trudności występujących w górach,
  celu założonego podczas ustaleń z Państwem przed wycieczką;
 • Przy wycieczkach z dziećmi i młodzieżą do lat 18 wymagana
  jest obecność co najmniej 1 opiekuna pełnoletniego z uprawnieniami wychowawczymi na każde 10 os.;
 • Wycieczki są dostosowywane do Państwa pod względem zdrowotnym
  i kondycyjnym na podstawie wcześniej przeprowadzonych rozmów;
 • Wycieczki na Słowacji wymagają wykupienia od Państwa dodatkowego ubezpieczenia górskiego, ponieważ za akcje ratunkowe na Słowacji płaci ratowany;
 • Opłata dodatkowa za prowadzenie wycieczki w j. angielskim 150 zł;
 • Wynagrodzenie ustalane jest z góry przed rozpoczęciem wycieczki,
  płatne po zakończonej wycieczce;
 • W razie zmiany celu wycieczki wynikającej z przyczyn niezależnych
  od Państwa (pogoda, bezpieczeństwo, zdrowie, …) ustalona zostaje stawka adekwatnie do nowego miejsca docelowego
  lub osiągniętego do tej pory punktu;
 • Jeśli przyczyna niezrealizowania wycieczki wynika z Państwa strony
  (np.: nie dotarcie na miejsce spotkania, zatajona kontuzja fizyczna,
  zgubienie sprzętu niezbędnego do bezpiecznego odbycia wycieczki itp.) płacą Państwo 70% umówionej stawki;
 • Anulowanie wycieczki do tygodnia przed bezpłatnie, na 24 h przed 50% ustalonej stawki, w dniu wycieczki 70% ustalonej stawki;
 • W plecaku (bez względu na porę roku) należy zawsze mieć: apteczkę osobistą – w tym swoje indywidualne lekarstwa, czapkę, rękawiczki,
  kurtkę przeciwdeszczową, kurtkę – ocieplinę typu polar itp.,
  latarkę czołówkę z zapasem baterii, coś do jedzenia, coś do picia,
  coś na słodko, mapę, naładowany telefon komórkowy z zapisanymi telefonami ratunkowymi i zainstalowaną aplikacją „RATUNEK”.